Vores Grundtanke

Vores Grundtanke

"...at man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst."

Søren Kierkegaard, Brudstykker af en ligefrem Meddelelse

Effektivitet er når alle i organisationen har adgang til de data de har brug for