Office Workflow Automation

Langt de fleste virksomheder opererer i en hverdag præget af en høj grad af konkurrence. Det stiller krav til virksomhedens tilgang til alle led i værdikæden – også til rationaliserings- og effektiviseringsgraden i forhold til den software der benyttes. Desværre er det et område der ofte nedprioriteres, måske fordi det sjældent er topledelsen der sidder med de utidssvarende og besværlige IT-arbejdsgange til daglig. Men der er penge at spare, og effektivitetsforbedringer at hente!

SRD er specialister indenfor optimering og rationalisering af IT-arbejdsgange, ikke mindst når det gælder integration af eksisterende data fra alle ender af organisationen, således at hele virksomheden kan få det fulde udbytte af de data som allerede findes rundt omkring i systemerne. Vi kan hjælpe jer med at afdække HVAD der ikke fungerer optimalt, og HVORDAN vi i fællesskab kan ændre dette, så hele organisationen kan høste frugterne af det arbejde der trods alt allerede ER gjort.